Mitsuteru Ueshiba

UESHIBA Mitsuteru Waka Sensei, Hombu Dojo-cho